Ochrona danych

Grupa spółek svt bardzo poważnie traktuje kwestię ochrony danych osobowych. Dlatego chcemy poinformować Państwa, które z waszych danych są wykorzystywane i jakim celu. W razie jakichkolwiek dalszych pytań na temat ochrony danych, prosimy skontaktować się z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych, którego dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej deklaracji.

Optymalizacja naszej strony internetowej

Długość Państwa wizyty, strona, przez którą nas Państwo znaleźli oraz system Państwa przeglądarki są przechowywane wyłącznie dla celów statystycznych, abyśmy mogli stale doskonalić usługi, które zapewniamy naszym użytkownikom.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analityki internetowej świadczoną przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies", czyli pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze, aby pomóc stronie internetowej w analizie sposobu, w jaki użytkownicy wykorzystują stronę. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) zostaną przekazane i będą przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jednak anonimizacja adresu IP jest włączona na tej stronie, Google najpierw skróci Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Konwencji w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zostanie skrócony. Google wykorzysta te informacje dla celów oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, kompilacji raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dla świadczenia innych usług dotyczących aktywności na stronie i korzystania z internetu. Google nie będzie kojarzyć adresu IP przekazanego przez Państwa przeglądarkę w powiązaniu z Google Analytics z jakimikolwiek innymi danymi posiadanymi przez Google. Można odmówić stosowania plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia na Państwa przeglądarce, jednak należy pamiętać, że wtedy użytkownik może nie być w stanie korzystać w pełni z funkcjonalności niniejszej strony internetowej. Mogą Państwo także uniemożliwić rejestrację danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adresu IP) w Google i przetwarzanie takich danych przez Google przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym linkiem:(tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem tools.google.com/dlpage/gaoptout (ogólne informacje na temat Google Analytics i ochrony danych). Proszę zwrócić uwagę, że strona internetowa wykorzystuje rozszerzenie Google Analytics “gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić, że adresy IP są zbierane anonimowo (jest to tak zwane maskowanie IP).

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe są pobierane od Państwa tylko w momencie, gdy sami je Państwo wprowadzają (np. w formularzu kontaktowym). Będą one przetwarzane wyłącznie dla celów, dla których pobrano dane. Jeżeli mają być przetwarzane w jakimkolwiek innym celu, będzie to wyraźnie wskazane w miejscu, w którym wprowadzają Państwo swoje dane i, jeżeli to konieczne, wymagana będzie Państwa zgoda.

Nieprzekazywanie danych stronom trzecim

Nie będziemy przekazywać Państwa danych stronom trzecim, chyba że będziemy do tego prawnie zobowiązani. Jeżeli zewnętrzni dostarczyciele usług będą mieć styczność z Państwa danymi osobowymi, podejmiemy niezbędne środki prawne, techniczne i organizacyjne środki, i będziemy prowadzić regularne kontrole, aby zapewnić, że spełniane są wymagania Ustaw o Ochronie Danych.

Bezpieczeństwo informacji

Grupa svt podejmie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, celem zapewnienia jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową lub celową manipulacją, stratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa będą stale ulepszane, aby uwzględniać postęp technologiczny.

Państwa uprawnienia do informacji i możliwości zadawania dalszych pytań

Na prośbę z chęcią poinformujemy Państwa, czy i które dane osobowe pobraliśmy od Państwa. Można także żądać od nas skorygowania, zablokowania lub usunięcia takich danych z zastrzeżeniem wymogów niemieckiej Ustawy o ochronie danych.

Prosimy skontaktować się z naszym zewnętrznym Inspektorem ds. Ochrony Danych w sprawie tych informacji oraz w razie innych pytań na temat ochrony danych:

Osobiste/poufne  
DW: Dr. Nils Christian Haag
intersoft consulting services AG
Frankenstraße 18a
20097 Hamburg
Email: datenschutz@svt.de

Uwaga: Mają Państwo możliwość kontaktu z naszym Inspektorem ds. Ochrony Danych przez zaszyfrowany e-mail przy pomocy jego klucza publicznego. Jeżeli dodadzą Państwo klucz publiczny do Państwa programu szyfrującego (np. openPGP) i zaszyfrują swoje dane, te zaszyfrowane dane mogą być otwarte tylko przez naszego Inspektora ds. Ochrony Danych.